คุณสมบัติและข้อเด่นที่เหนือกว่า | www.bestclassifiedfree.com

คุณสมบัติและข้อเด่นที่เหนือกว่า

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 17:03:42 time visit 1 hits

post picture

Descriptions

1. ปรับสภาพสีน้ำเขียวเข้ม ภายในสระน้ำ คู คลอง ให้เป็นสีเขียวอ่อน หรือสีน้ำตาลตามธรรมชาติ ได้รวดเร็ว เห็นผลชัดเจน คุณสมบัติที่โดดเด่น คือ ในไมแอค ไม่ได้มีเพียงจุลินทรีย์ แต่มีสารประกอบชีวภาพที่ทำหน้าที่เหมือน Flocculant ช่วยรวบรวมให้สารอินทรีย์รวมตัวตกตะกอน จึง ปรับสภาพน้ำให้ใสได้ง่าย ขจัดปัญหาน้ำขุ่น อันเกิดจากสารแขวนลอยของสารอินทรีย์ ทั้งในแหล่งน้ำ คู คลอง หนอง บึง สระน้ำ หรือ บ่อเลี้ยงปลา ทั้งขนาดเล็กและใหญ่

2. เร่งการ ย่อยสลายของเสีย ควบคุมสมดุลของสาหร่ายสีเขียว และ สาหร่ายสีน้ำตาล (Diatom) ป้องกันการแพร่ขยาย หรือ การ Bloom ของสาหร่าย โดยปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ในไมแอค ที่มีฤทธิ์เป็นประจุบวก และสร้างสาร (Anti-Algae) ทำลายผิวเซลล์ของสาหร่าย ทำให้สาหร่ายตายในที่สุด และทำการย่อยสลายเศษ

ซากสาหร่ายเพื่อไม่ให้หมักหมม

3. ปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง (pH) ให้เหมาะสม กำจัดแอมโมเนีย จุลินทรีย์และสารชีวภาพในไมแอค สามารถสร้างอิออน ทั้งอิออนลบ OH- และอิออนบวน H+ มีคุณสมบัติเสมือนบัฟเฟอร์ สามารถปรับ pH ค่าพีเอช ให้เป็นกลาง และจุลินทรีย์ในไมแอคสามารถใช้สารประกอบไนโตรเจนเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงาน สามารถลดปริมาณธาตุอาหารของสาหร่ายได้เร็ว สร้างสภาวะไม่เหมาะสมกับการเติบโตของสาหร่าย

4. แก้ไขและป้องกันการเกิดแก๊สพิษ เช่นไนไตรท์ (Nitrite) , ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) กลไกการทำงานของไมแอค จะเกิดกระบวนการทั้ง nitrification และ denitrification สามารถกำจัดสารอนินทรีย์กลุ่มไนไตรท์ได้เร็ว และสามารถใช้แหล่งพลังงานจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า ที่มีกลิ่นเหม็นให้เปลี่ยนเป็นไม่มีกลิ่น ลดการสร้างมลภาวะให้กับน้ำ โดยลดปริมาณทั้งไนโตรเจน และ ซัลเฟอร์ ในน้ำได้อย่างต่อเนื่อง

5. กำจัดเชื้อโรคในน้ำ และกำจัดแพลงตอนพิษ (Toxic Plankton) โดยจุลินทรีย์ในไมแอค สามารถสร้างกรดอินทรีย์ , สาร Bacteriocin และ Killer toxin โดยสารเหล่านี้สามารถทำลายแบคทีเรียหรือเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และทำลายสารพิษที่สาหร่ายผลิตขึ้นได้ ทำให้ปริมาณเชื้อก่อโทษและแพลงตอนพิษลดลงได้ดี

6. ปรับภาวะสมดุล ให้กับสระน้ำ คู คลอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตในน้ำ สารประกอบในไมแอค สร้างสภาวะบัฟเฟอร์ให้น้ำเพื่อไม่ให้มีฤทธิ์เป็นด่างสูง ป้องกันการเกิดแพลงตอนพิษบลูมในแหล่งน้ำ ช่วยให้ไม่เกิดก๊าซพิษหรือก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น ไม่สร้างมลภาวะแหล่งน้ำ เป็นการปรับสภาวะสมดุลในแหล่งน้ำโดยธรรมชาติ ไม่เกิดสารเคมีตกค้าง

ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.bcithailand.net/กำจัดสาหร่าย/

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 17:03:42 time.
  • Address : 2/20
  • Country : Post free classified ads Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com