ฉนวนกันเสียงระบบลดเสียงดังโรงงาน | www.bestclassifiedfree.com

ฉนวนกันเสียงระบบลดเสียงดังโรงงาน

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 16:49:48 time visit 1 hits

post picture

Descriptions

ติดตั้งระบบลดเสียงในโรงงานซึ่งหลายโรงงานไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตามก็พบว่ากระบวนการผลิตซึ่งได้มีการสร้างเพราะมีปัญหาในเรื่องของการเสียงดังซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานหรือชุมชนที่อยู่ในบริเวณโรงงานก็ถูกร้องเรียนมาทางโรงงานว่าแถวบ้านจะรับผลกระทบจากเสียงดังเพราะในโรงงานที่มีกระบวนการผลิตจะมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังกว่า 85 เดซิเบลอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เสียงดังที่เกินกว่า 85 เดซิเบลเป็นอันตรายต่อบ มนุษย์ซึ่งหากผู้ออกแบบหรือเจ้าของโรงงานได้คำนึงถึงเรื่องเสียงไว้ตั้งแต่ก่อนจะก่อสร้างโรงงานแล้วก็มักจะมีการระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมซึ่งจะมีการติดตั้งระบบลดเสียงดังหรือฉนวนกันเสียงระบบดูดซับเสียงไว้แต่ในความเป็นจริงแล้วโรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้มีการคำนึงถึงเรื่องนี้เลยตั้งแต่ต้นด้วยการลดเสียงออกไปซึ่งจะมีเหตุผลหลายประการอย่างเช่นเมื่อสร้างโรงงานใหม่ยังอยู่ห่างไกลชุมชนซึ่งเสียงจะ ไม่ดังมากจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล จึงตัดระบบเสียงออกไปแต่ก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้อีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วโรงงานจะถูกล้อมรอบด้วยชุมชนซึ่งจะเป็นปัญหาในเรื่องของเสียงดังจากการผลิตก็จะค่อยๆเพิ่มความรุนแรงและชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโรงงานที่มีระบบ ISO 18001 ซึ่งจะต้องมีการติดตั้งฉนวนกันเสียงหรือระบบลดเสียงในโรงงานซึ่งสามารถทำได้หลายจุดขึ้นอยู่กับว่าปัญหาหลักและสภาพแวดล้อมมีความหนักของงานจริงหรือไม่รวมถึงงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้

ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.ฉนวนกันเสียง.com/

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 16:49:48 time.
  • Address : 2/20
  • Country : Post free classified ads Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com